Specialisering på hästar redan från en tidig ålder

// Published 2021-07-07 by admin

Ridning är en rolig hobby som passar alla åldrar. Om du ska bli riktigt duktig bör du börja i ung ålder. Som ung saknar man ofta möjligheterna till att bestämma själv. Det kan exempelvis handla om att man vill börja rida men saknar pengarna till detta. De barn som får möjligheten att börja i ung ålder tenderar dock att skapa ett livslångt intresse.

Så hur blir man bra på att rida i ung ålder? Många gånger handlar det om att bygga en relation till hästarna. Ridning är endast en del i allt detta. Du måste också lära dig att mocka samt allt annat jobb i stallet. Dessa djur är stora och de kräver en hel del omvårdnad, speciellt om de ska tävla.

Rädsla är en annan viktig faktor. Alla som har varit nära en stor häst vet att det kan vara en avskräckande upplevelse. Dessa djur är nämligen väldigt stora. Om man inte är van vid att vara i en hage så kommer det ta tid innan man känner sig bekväm.

Som barn lär man sig allt möjligt. Det är ofta i ung ålder som man kan ta sig över olika barriärer. Dessa barriärer tenderar att bli svårare att ta sig över när man blir äldre. Ett exempel på detta är sport. Barn som tränar gymnastik kommer uppleva det som naturligt att göra volter i luften. Många vuxna är däremot väldigt rädda för detta.

Man kan göra samma jämförelse med hästar. Om du lär dig att älska hästar i ung ålder kommer du inte känna dig rädd i vuxen ålder. 

Ett problem är däremot som sagt att ridning är en dyr hobby. Att äga en egen häst är för många endast en dröm. Som tur är kan du boka ridlektioner och fortsätta gå framåt.

När man vill nå den högsta nivån

Den absoluta högsta nivån inom alla sporter kräver givetvis väldigt mycket träning. Om man börjar när man är ung så kommer man få mer tid på sig. Man brukar prata om 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Detta tar ofta flera år att genomföra även om man är väldigt motiverad.

Ridning är inget undantag. Vi har dock pratat om den problematik som uppkommer på grund av att många barn inte får chansen i ung ålder. Det finns däremot hjälp att få. Många stall behöver nämligen hjälpredor. Ungdomar kan därför hjälpa till samtidigt som de får möjligheten till att rida.

Som privatperson kan man givetvis ställa sig kritisk till detta. Barn ska trots allt få vara barn och många föräldrar vill endast att barnen har roligt. Detta är lite av en tankevurpa. Både barn och vuxna gillar nämligen att jobba hårt när de är intresserade av något.

Som barn kan detta vara extra viktigt. Under barndomen bygger man nämligen upp en viss typ av disciplin och arbetsmoral. Detta har man tagit fasta på inom kampsporten. Där får barn och ungdomar lära sig vikten av disciplin. 

Sammantaget kan man därför säga att disciplin är tätt sammankopplat med passion. När man har passion för något så blir det också roligare att vara disciplinerad. Många barn tycker att skolämnena är tråkiga, vilket gör att de inte känner sig disciplinerade.

Ridning innefattar dessutom flera olika områden som du måste lära dig att behärska. Lektioner och ryttarmassage gör dig mer avrundad som ryttare. Vi vill återigen poängtera att det därför inte räcker med att endast vara bra på just ridning. Du måste också vara redo för att göra grovjobbet.

Skolan och idrottslektioner

Elever som specialiserar sig på hästar och ridlektioner. Läs mer på SVT. Det finns faktiskt skolor som uppmuntrar eleverna till att rida. Tyvärr har inte alla skolor denna möjlighet. Samtidigt brukar det finnas möjligheter under specifika dagar.

Det är vanligt att man arrangerar ridlektioner under friluftsdagar. Under dessa dagar får flera ungdomar chansen till att prova på denna roliga hobby. Det kan tyckas vara konstigt att man inte lägger mer fokus på ridning även under övriga delar av skolåret.

Det finns trots allt många hästar i Sverige och även många stall. Kanske borde ryttarna bli bättre på att främja intresset hos ungdomarna. Dessa vuxna ryttare har med all sannolikhet varit unga en gång i tiden. De har varit barn, vars högsta dröm var att spendera mycket tid i stallet.

Man skulle kunna säga att alla människor tenderar att glömma våra förutsättningar tidigare i livet. När vi studerade hade vi begränsad ekonomi. När vi sedan blir vuxna och får riktiga jobb får vi också en bättre ekonomi. Vi glömmer därför snabbt att vi en gång har varit fattiga.

Ryttare går med sannolikhet igenom samma process. Efter några år har de glömt att de faktiskt inte hade möjligheten att rida som barn. Man kan tycka att det vore bra om de inte glömde bort detta. I sådant fall skulle de säkerligen hjälpa barn som saknar de ”rätta” möjligheterna.

Slutligen bör vi också lyfta skolorna och kommunernas ansvar. Skolorna har ständiga budgetkrav och de måste hela tiden anpassa deras verksamhet. Samtidigt brukar det finnas pengar att tillgå för specifika aktiviteter. Man kan exempelvis göra en ansökning hos kommunen. 

Detta kräver dock att det finns någon eldsjäl inom skolan som är redo att driva på projektet. Tyvärr tenderar många lärare att arbeta under tidspress, vilket också leder till små marginaler under arbetsdagarna. 

Från dröm till verklighet

För en del personer är hästar och ryttaremassage en viktig del av livet, och då menar vi inte bara som hobby. Många människor livnär sig nämligen inom travsporten. Detta är en stor industri som innefattar många olika yrken. Pengar finns det gott om, både från investerare och de som besöker loppen.

Om du ska göra dig en karriär inom branschen bör du nischa dig. Du kan exempelvis specialisera dig inom uppfödning eller inom förberedelser inför tävling. Det kan ta tid att hitta sin egen nisch. Man måste många gånger prova olika saker. Det är bäst om du börjar i tidig ålder. Då får du gott om tid på dig att hitta något som passar dig.

Samtidigt behöver du inte rikta in dig på travsporten. Det finns en stor efterfrågan av privata ridlärare. Det finns också en stor efterfrågan av ryttare som kommer på olika evenemang. Man skulle kunna säga att hästar alltid har fascinerat oss människor. Alla har i princip en åsikt om dessa magnifika djur. Det brukar i regel vara så att man respekterar hästarna, oavsett om man vill ägna sig åt ridning eller inte.

Kanske har det att göra med våra rötter. För inte allt för länge sedan var hästarna fundamentala för att bygga samhällen. De bar både människor och material. Utan deras insatser skulle inte våra städer vara så utvecklade som de är nu. Detta bevisar inte bara att hästarna är starka. Det visar också att de är fogliga och att de kan ta order. Många djur saknar denna förmåga.

Av den anledningen tenderar många ryttare att få en fin relation med hästarna. Många hävdar också de att kan kommunicera med sina hästar, i alla fall vad gäller grundläggande saker. Det är något speciellt med djur som kan visa grundläggande känslouttryck. Detta är förmodligen den största anledningen till att hästar är så populära, även om de inte längre behövs i samhällsbygget.