Vilka försäkringar är allra viktigast?

// Published 2021-03-08 by admin

I vissa länder behöver man försäkringar till allt mellan himmel och jord. Det kan exempelvis handla om kostsamma sjukförsäkringar. I Sverige ger staten oss tillgång till en omfattande välfärd. Detta minskar det egna ansvaret. Samtidigt finns det vissa privata försäkringar som man inte bör skippa.

Hemförsäkring är ett bra exempel. Den ger dig ersättning om din bostad drabbas av brand, inbrott eller annan olycka. Försäkringsförmedlarna brukar också ge dig möjligheten till att välja vad du vill betala för. Du kanske väljer en nivå som ger dig ersättning om din lägenhet drabbas av brand.

Du kanske däremot väljer bort ersättning vid eventuellt inbrott. Detta ger dig en lägre månadsavgift. Man får ha i åtanke att inbrott är relativt ovanliga i Sverige. Lägg därtill att vi sällan förvarar kontanter och dylikt i hemmet. Detta var mer vanligt förr i tiden.

Man brukar dock rekommendera att teckna ett fullgott skydd. Den månatliga avgiften brukar i vilket fall inte bli särskilt hög. 

Det finns dessutom en fördel med hemförsäkringarna som inte alla känner till. Du får nämligen tillgång till ett fullständigt reseskydd när du är på semester, utan extra kostnad. Ibland kan vi läsa om svenskar som har råkat ut för en olycka på semestern. Om dessa människor saknar hemförsäkring eller annan reseförsäkring kommer de bli skuldsatta under en lång tid framöver.

Bara reseskyddet är med andra ord anledning nog för att inte stå oförsäkrad. Om du gör lite egna efterforskningar kan du hitta de bästa erbjudandena på nätet, läs mer på Jämförförsäkring.se för att se hur du kan vara på den säkra sidan.

Kom ihåg att månadsavgifterna ofta är låga, speciellt med tanke på det skydd som du får i utbyte.

Andra viktiga försäkringar

Olika personer har olika behov. Google kan dock hjälpa dig att ta reda på ditt försäkringsbehov. Vi har redan hänvisat till en jämförelsesida i den här artikeln.

  • Livförsäkringar kan vara en bra idé om man vill skydda sin familj ifall olyckan skulle vara framme. Detta ger dig en trygghet som inte kan översättas i pengar. Krasst sett kanske det inte är så roligt att teckna en sådan försäkring. Som människor löper vi dock alltid en risk av att drabbas av tragedier.
  • Försäkringar för dina fordon är till en viss del ett måste. Du kan dock välja mer omfattande försäkringar som inte är obligatoriska. Detta är en extra bra idé för dig som äger ett dyrt fordon.
  • Du kan också teckna privata sjukförsäkringar som kan ge dig snabb tillgång till privata kliniker. Detta är inte direkt ett måste i ett välfärdsland som Sverige. Samtidigt kan det vara en god idé för en person som har en sjukdomshistorik, alternativt någon familjemedlem som har drabbats av ohälsa.

Just barnfamiljer brukar vara extra benägna att betala för trygghet. Vilka försäkringar för barnfamiljer är allra viktigast?

  • Barnen bör få någon typ av försäkring när de föds. Detta kan vara bra ur flera perspektiv. En god anledning är att vissa barn drabbas av sjukdomar. Detta märker man inte alltid under det första året.
  • När man väl har upptäckt sjukdomen kan det dock uppkomma kostnader. En bra försäkring kan täcka dessa kostnader för din familj. Det kan exempelvis handla om resor som ni måste göra för att få bra behandling.
  • Sjukvården är som sagt gratis alternativt begränsad vad gäller utgifter. Samtidigt kan merkostnader tillkomma, exempelvis för resor som vi precis har nämnt. Specialistsjukvård finns i regel bara på ett fåtal orter.

Ovanliga situationer med försäkringsbolag

Läs den intressanta artikeln i Expressen om försäkringsbolaget som sålde kundens bil. Detta är ett bra exempel på när dessa företag går för långt. De vill givetvis tjäna pengar på sina kunder, men de behöver också inse att man inte kan sälja allting.

Ibland uppstår det konflikter där försäkringsbolaget hävdar att man inte kan få ersättning, alternativt att det man äger fortfarande har ett värde. Ibland kan det handla om små summor. Det verkar dock som att det symboliska värdet inte påverkas av deras riktlinjer.

De kanske på förhand bestämt sig för att försöka sälja en bil, även om ägaren vill skrota den och få ersättning. Ibland har kunden skrivit på ett kontrakt som stipulerar att fordonet ska säljas, även om värdet kanske är negligerbart.

Det finns andra exempel på knepiga beslut, som istället handlar om att en försäkringsförmedlare kanske inte riktigt vill göra rätt för sig. Försäkringsbolaget måste bestämma om bärgning av fartyg enligt SVT. Detta är givetvis ett kostsamt projekt, och de kommer förmodligen inte vara särskilt villiga att genomföra bärgningen. 

Krasst sett kan man tycka att de borde hjälpa till med denna situation. De har ändå tagit emot pengar för att ägaren ska kunna känna att båten är försäkrad. Detta är dock en exceptionell situation och vi har redan nämnt att försäkringsbolagen är vinstdrivande företag.

Vi måste därför se realistiskt på situationen. De kommer nog inte få hjälp med att bärga båten om den ändå inte kommer gå att använda. 

Okategoriserade