Så vet du hur bra du är på digitalt ledarskap 

// Published 2017-10-01 by Anders

323-6-1-digitalt-ledarskap

För bara några år sedan så pratades det inte så mycket om digitalt ledarskap. Egentligen så var ledarskap inte ett aktuellt ämne över huvud taget. Nu för tiden så har folk äntligen insett hur viktigt det är med bra ledare. Det har blivit ett hett ämne och många satsar hårt på att bli bra ledare. De går kurser och seminarier för att bli bättre i sin roll som ledare.

Detta tycker jag är en positiv utveckling. För om en verksamhet har en dynamisk ledning som hela tiden försöker gå framåt så kommer det att påverka arbetsplatsen positivt. Digitalt ledarskap är bara en förlängning av diskussionen. Den inkluderar den så viktiga digitala världen i ett koncept som redan etablerats som viktigt.

Den komplicerade världen online

En del tycker det är svårt med nätverksamheten. Alla har vid det här laget insett hur viktigt det är med internet. Själv sköter jag alla mina bankärenden och även en stor del av min kommunikation med familj och vänner via internet. För att inte tala om vilken skillnad det gör på jobbet. Men jag kan förstå att en del tycker det är lite knepigt, bland annat för att det aldrig står helt stilla. Den digitala världen är i ständig utveckling och det krävs en del av dig för att hålla jämna steg. Speciellt om du vill vara en bra digital ledare. Du kan gå till den här sidan för att läsa om en utbildning i digital transformation.

Jag tror att kurser och utbildningar är nyckeln till att bli en bra digital ledare. Eller en inspirerande ledare rent allmänt. Det finns alltid någon som kan mer än dig om ett visst ämne. Min styrka är inte nödvändigtvis något som du klarar av eller ens tycker om att göra. Det är ju detta som ligger till grund för vårt samhälle. Alla sysslar med olika saker och bidrar med något unikt till den stora helheten. Därför föredrar jag att vända mig till experterna när det kommer till det som har att göra med digitalisering. Ett exempel på ett företag som kan lära dig hur du lyckas online är F Nation.

Hur mycket kan du egentligen?

Du kanske tycker att du är en bra ledare, och att du kan det där med digitalisering. Eller så är du inte så säker och vill se hur du kan förbättra dig. Jag tror att vi kan alla dra nytta av att då och då kolla upp vad vi håller på med. Analysera våra metoder och även vilka resultat vi uppnår. Ingen mår bra av att vila på sina lagrar och det är helt klart inte ett bra sätt att driva en verksamhet. Computer Sweden hjälper dig att ta reda på hur bra du är i digitalt ledarskap.

Det är skönt att se hur ledarskap, och framför allt då digitalt, har fått en plats i skolornas utbildningar. Om du börjar redan som ung att tänka som en ledare, och inkluderar internet i ekvationen, så tror jag att du har större chans att lyckas i arbetslivet. Det innebär ju inte automatiskt att alla ska bli chefer. Men förmågan att vara en bra digital ledare kan du ha nytta av i så många andra situationer också. Veckans Affärer rapporterar i den här artikeln om hur unga ledare kan mer om digitalt ledarskap.

Business Executive Sitting in Boardroom

Ledare i ständig utveckling

Oavsett din position i företaget tror jag att det är bra med utveckling. Det ligger större press på ledare, eftersom de kan vara en avförande faktor för hur andra arbetar. Jag tror att de flesta av oss har upplevt hur tungt det är att jobba under en dålig ledare. Men hur inspirerad du kan bli av en som är bra för sin roll. För att verksamheten ska fungerar så bra som möjligt måste de också lära sig att ta ledningen digitalt.

Ingen kan komma undan den digitala världen, och det är få som ens vill göra det. Istället är det ett medium som du bör utnyttja maximalt. Som allt annat gäller det att välja de delar som passar dig och din verksamhet. En ledare ska kunna se trender och förutse vart de är på väg. Är de värda att satsa på eller ska vi ta en annan väg? Det krävs även en del psykologi och gruppdynamik, för som ledare har du ju en större mängd personer under dig. Du vill motivera dem att jobba lika hårt som dig själv för verksamhetens bästa, vilket inte alltid är det lättaste.

Digitalt ledarskap nyckeln till framgång

Varje företag måste ha en långsiktig plan. Klart uppsatta mål och en strategi för hur du ska kunna uppnå dem. Med digitalt ledarskap kommer du att kunna nå fram till dina mål snabbt och effektivt. Det har blivit en mycket viktig del av att lyckas med ditt företag och ett som du bör satsa helhjärtat på.

Okategoriserade